Gudstjänst

Församlingens huvudgudstjänst firas för närvarande en gång i månaden, vanligtvis den första söndagen i månaden. Vi firar en mässa i Svenska kyrkans ordning – med inspiration från herrnhutiskt gudstjänstfirande, t.ex. mycket gemensamma sånginslag.

Gudstjänsttiden är kl. 16 om inget annat anges.
Det finns och gemenskap i vårt café från kl. 14.30
Platsen är Kungsgatan 45, våning 3.
ALLA är välkomna till våra gudstjänster.

Gudstjänster våren 2023
Se också vårprogrammet för mer information

8 januari – Mässa i kyrksalen kl. 16
5 februari – Mässa i kyrksalen kl. 16
5 mars – Mässa i kyrksalen kl. 16
2 april – Mässa i kyrksalen kl. 16
7 maj – Mässa i kyrksalen kl. 16 (Församlingsmöte för medlemmar kl … )
28 maj – Ekumenisk gudstjänst Hjärta Göteborg (Tid och plats kommer … )
4 juni – Mässa i kyrksalen kl. 16


King’s cross (lovsångs- och förbönskvällar)

20 januari kl. 18
17 februari kl. 18
17 mars kl. 18
21 april kl. 18
26 maj kl. 18 (inleder bönehelg)


Utöver våra söndagsgudstjänster firar vi också gudstjänst vid särskilda högtider, t.ex. vid jul.
Vi deltar också årligen i flera ekumeniska gudstjänstfiranden t.ex. inom Göteborgs Kristna Råd, Friluftskyrkan Slottskogen och Hjärta Göteborg.


Periodvis har vi även sänt våra gudstjänster online via facebook-live.
Tidigare videoandakter finns att ta del av via församlingens facebook-sida.
Via denna länk finner du våra tidigare gudstjänster och andakter.

(OBS! Du behöver inte vara medlem i facebook för att ta del av videoandakterna. Ignorera helt enkelt de uppmaningar som kommer om att logga in så kan du ta del av materialet ändå.)