Våra samlingar

I dagsläget firar församlingen gudstjänst en gång i månaden, vanligtvis den första söndagen i månaden. Därutöver firar vi också gudstjänst vid särskilda högtider, t.ex. jul och påsk. Gudstjänsttiden är kl. 16 om inget annat anges.
Vi brukar träffas för att fika från kl. 14 innan gudstjänsten.

Planerade gudstjänster hösten 2020

6 september – Mässa med lovsång kl. 16
(även avslutning för böneveckan tillsammans med
24-7 prayer Göteborg och böneåret Sverige365.)

4 oktober – Mässa med lovsång kl. 16

1 november – Mässa med lovsång kl. 16

6 december – Mässa med lovsång kl. 16

24 december – Hell dig Julafton – julsångsgudstjänst i Örgryte Nya kyrka kl. 08.00

—————————-


Under rådande omständigheter tar vi förstås hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer kring samlingar och Covid19.

Våren 2020 har vi endast firat digitala andakter via facebook.

Tidigare videoandakter finns att ta del av via församlingens facebook-sida.
Via denna länk finner du våra videoandakter.

(OBS! Du behöver inte vara medlem i facebook för att ta del av videoandakterna. Ignorera helt enkelt de uppmaningar som kommer om att logga in så kan du ta del av materialet ändå.)