Gudstjänst

Församlingens huvudgudstjänst firas för närvarande en gång i månaden, vanligtvis den första söndagen i månaden under terminstid. Vi firar en mässa i Svenska kyrkans ordning – med inspiration från herrnhutiskt gudstjänstfirande, t.ex. mycket gemensamma sånginslag.

Gudstjänsttiden är kl. 16 om inget annat anges.
Det finns och gemenskap i vårt café från kl. 14.30
Platsen är Kungsgatan 45, våning 3.
ALLA är välkomna till våra gudstjänster.


King’s cross (lovsångs- och förbönskvällar)
19 april 2024, kl 18


Utöver våra söndagsgudstjänster firar vi också gudstjänst vid särskilda högtider, t.ex. vid jul.
Vi deltar också årligen i flera ekumeniska gudstjänstfiranden t.ex. inom Göteborgs Kristna Råd, Friluftskyrkan Slottskogen och Hjärta Göteborg.


Periodvis har vi även sänt våra gudstjänster online via facebook-live.
Tidigare videoandakter finns att ta del av via församlingens facebook-sida.
Via denna länk finner du våra tidigare gudstjänster och andakter.

(OBS! Du behöver inte vara medlem i facebook för att ta del av videoandakterna. Ignorera helt enkelt de uppmaningar som kommer om att logga in så kan du ta del av materialet ändå.)