Gudstjänst

Församlingens huvudgudstjänst firas för närvarande en gång i månaden, vanligtvis den första söndagen i månaden. Vi firar en mässa i Svenska kyrkans ordning – med inspiration från herrnhutiskt gudstjänstfirande, t.ex. mycket gemensamma sånginslag.

Gudstjänsttiden är kl. 16 om inget annat anges.
Det finns och gemenskap i vårt café från kl. 14.30
Platsen är Kungsgatan 45, våning 3.
ALLA är välkomna till våra gudstjänster.

Gudstjänster våren och sommaren 2022
Se också vårprogrammet för mer information

9 januari – Mässa i kyrksalen kl. 16
6 februari – Mässa i kyrksalen kl. 16
6 mars – Mässa i kyrksalen kl. 16
3 april – Mässa i kyrksalen kl. 16
1 maj – Mässa i kyrksalen kl. 16
5 juni – Ekumenisk gudstjänst Hjärta Göteborg tid/plats meddelas så snart vi vet.
12 juni – Mässa i kyrksalen kl. 16 – Församlingsmöte
3 juli – Ekumenisk gudstjänst i Friluftskyrkan med S:t Jakobs församling
17 juli – Ekumenisk gudstjänst i Friluftskyrkan med S:t Jakobs församling


King’s cross (lovsångs- och förbönskvällar för unga)

25 feb kl. 17
18 mars kl. 17
22 april kl. 17
20 maj kl. 17Utöver våra söndagsgudstjänster firar vi också gudstjänst vid särskilda högtider, t.ex. vid jul och påsk.
Vi deltar också årligen i flera ekumeniska gudstjänstfiranden t.ex. inom Göteborgs Kristna Råd, Friluftskyrkan Slottskogen och Hjärta Göteborg.


Periodvis har vi även sänt våra gudstjänster online via facebook-live.Tidigare videoandakter finns att ta del av via församlingens facebook-sida.
Via denna länk finner du våra tidigare gudstjänster och andakter.

(OBS! Du behöver inte vara medlem i facebook för att ta del av videoandakterna. Ignorera helt enkelt de uppmaningar som kommer om att logga in så kan du ta del av materialet ändå.)