Våra samlingar

I nuläget firar församlingen gudstjänst en gång i månaden, vanligtvis den första söndagen i månaden. Därutöver firar vi också gudstjänst vid särskilda högtider, t.ex. jul och påsk. Gudstjänsttiden är kl. 16 om inget annat anges.

Under pandemin har vi anpassat all vår verksamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deltagande i gudstjänster sker enbart online.

Tidigare videoandakter finns att ta del av via församlingens facebook-sida.
Via denna länk finner du våra videoandakter.

(OBS! Du behöver inte vara medlem i facebook för att ta del av videoandakterna. Ignorera helt enkelt de uppmaningar som kommer om att logga in så kan du ta del av materialet ändå.)