Bön

EBFs gemensamma bönetid – onsdagar 11:30
Vi kommer samman i bön för vår gemenskap, för vår stad och för det som ligger på våra hjärtan. Be där du är eller kom till bönerummet på EBF. En minut eller en timme spelar ingen roll. (Vill du komma till bönerummet, vänligen kontakta Emma eller Mats för att försäkra dig om att någon är på plats och kan släppa in dig).

Göteborgsbön 
Välkommen till en öppen bönegrupp med fokus på att be för Göteborg. Vi kommer från olika samfund och bönetraditioner och kallar oss därför för ”helkyrkliga”, i den bemärkelsen att vi tillsammans representerar bildar en hel kyrka. Varmt välkommen! Kontakt/mer info: emma@ebfgbg.se


Historik
Vi har en historia fylld av bön. Mest känt är det ca 100 år långa bönemöte i Herrnhut. Det många inte vet är att kyrkans missionärer uppmanade andra platser att be på samma sätt som man gjorde i Herrnhut med dygnet runt bön vilket gjorde att man på flera platser i världen bad dygnet runt samtidigt. Bönekedjan dog ut under 1800-talets första hälft men återupptogs igen 1957 fast i en ny form. Istället för att ha en plats (eller i det har fallet flera) så har nu varje område ansvar för en period. Antalet dagar baseras på antalet medlemmar i området. På så sätt sprids bönen ut över hela världen. Eftersom kyrkan är som störst i Tanzania har de ungefär 65-70% av alla dagar, medan vi i Sverige har endast ett dygn, den 29/3, som vi dessutom delar med Danmark och Albanien.

Idag försöker vi leva ut vårt arv genom att skapa utrymme för bön. Genom vårt samarbete med rörelsen 24-7 prayer Göteborg finns sedan 2018 ett bönerum i våra lokaler som kan bokas för bönepass. Det arrangeras återkommande 24-7 böneveckor i vår kyrka.  Det innebär att under en vecka är vår kyrksal iordningställd till bönerum. Där man kan boka in sig och byta av varandra så att man tillsammans täcker alla timmar med bön. Flera av våra församlingsmedlemmar är engagerade i böneveckorna, och hit kommer också bedjare från många andra församlingar och sammanhang.

Stationer under bönevecka

Teamet 24-7 inbjuder: ”Bakom dessa veckor står en ekumenisk grupp som ser det som mål att hjälpa hela kyrkan i Göteborg i bön och förbön för vår stad. Vi kommer från olika delar av kyrkan men delar den gemensamma visionen om ett enat Göteborg samt att bönens låga gör allt möjligt. Vi har genom EBF möjlighet till lokal och har därför ett samarbete med dem, men arbetet bedrivs från en ekumenisk grupp.”

Läs mer om bönerummet under Bönerummet – Delta House of Prayer Göteborg.
Vill du ha mer information om böneveckorna, gör ett besök på www.deltagbg.se