Bönerummet – Delta HOP

Sedan mars 2018 finns ett ekumeniskt bönerum i våra lokaler.

Bönerummet drivs av föreningen Delta House of prayer / 24-7 Prayer Göteborg som vi samarbetar med för att bereda rum för mycket bön i vår stad. 24-7 Prayer är en internationell rörelse som arbetar med bön, mission och diakoni. Visionen för bönerummet i Göteborg är att det ska vara en plats för Guds närvaro, som välkomnar bedjare av alla slag från alla olika samfund och kyrkofamiljer i Göteborg med omnejd, ett ”House of Prayer” för staden, där många olika slags bedjare känner sig hemma.


Om Delta House of Prayer

Delta House of Prayer är en helkyrklig bönegemenskap i Göteborg, bestående av människor från en rad olika samfund och församlingar. Delta inspireras av och uppmuntrar till en mångfald i bönespråk och uttryck.

I bönerummet har individer och grupper regelbundna bönetider. Vi har också bön- och gemenskapsinitiativ runtom i staden och knyter kontakter mellan olika bönegemenskaper. Vi bjuder in till bönesamlingar och bönevandringar för staden, och har även en tradition av att samordna böneveckor och bönedygn.

Deltas historia

I augusti 2014 kom några bönelängtande göteborgare samman och gjorde en 24-7-bönevecka. Det blev startskottet för en spännande resa där Gud förde samman olika personer och grupper med samma längtan. Utifrån dessa relationer startade vi team som regelbundet anordnade böneveckor. Tidigt kom herrnhutarnas hus på Kungsgatan 45 att bli en plats för dessa böneveckor, vilket stämde både med historia och längtan.

Sedan mars 2018 har EBF upplåtit ett rum för bön i sina lokaler där 24-7-teamet genom insamlade medel inrett ett bönerum som inspirerar till olika sätt att be och umgås med Gud. Bönerummet har hela tiden varit ekumeniskt med en tydlig vision om att samla bedjare från olika samfund, stadsdelar och förorter. Vi har under hela resan inspirerats av och haft goda relationer med 24-7 Prayer. Detta genom att delta i internationella och europeiska gatherings/möten, genom att besöka 24-7-gemenskaper i Europa och ta emot besökare från 24-7-rörelsens ledning.

Delta House of Prayer Göteborg är sedan oktober 2022 del av nätverket 24-7 Prayer Communities, med uppdrag och längtan att vara en ekumenisk bönegemenskap för Göteborg med omnejd, där vi vill inspirera människor att leva med Gud i sin vardag.

Det finns möjlighet att ha en regelbunden bönetid i bönerummet, för enskild bön eller med en bönegrupp. 
Besök deltagbg.se om du vill veta mer. Du kan också mejla till gbg.hop@gmail.com