Externa grupper

Vi vill vara en mötesplats för fler än oss själva. Här hittar du länkar till övriga grupper som möts regelbundet i våra lokaler. Vissa med en nära relation till EBF, andra är mer eller helt fristående.

Bibelseminarium Göteborg – ett samarbete mellan EBF, EFS & Hjälmared Folkhögskola

Delta House of Prayer / 24-7 Prayer Göteborg

Ungdomsföreningen BAS

Kultur och vänföreningen K2R

Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm

Evangeliska Brödraförsamlingen i Christiansfeld Danmark eller deras missionsorganisation BDM.