Linhultska Stiftelsen

Linhultska Stiftelsen

Linhultska stiftelsen är en av Göteborgs äldsta donationsstiftelser. Namnet härrör från handlaren Sven Linhult och hans hustru Ellika, som i slutet av 1700-talet donerade sin fastighet i hörnet av Kungsgatan-Korsgatan till sin kyrka. De tillhörde Evangeliska Brödraförsamlingen, en kristen missionsrörelse med rötter i den herrnhutiska väckelsen. Församlingen har fått ge namn åt hela kvarteret: ”Herrnhutaren”.

Linhultska stiftelsen har sitt säte i den ursprungliga donationsfastigheten och har uppdraget att förvalta värdet av donationen till förmån för Evangeliska Brödraförsamlingen, idag en ideell förening inom Svenska kyrkan.

Så har också skett under åren; Donationsstiftelsen och Evangeliska Brödraförsamlingen har kunnat göra en väsentlig skillnad av nyskapande karaktär med följande:

  • På Kungsgatan 45 togs initiativet till Sveriges första flickskola, Brödraförsamlingens societetsskola för döttrar 1787, några år senare även en skola för pojkar med för den tiden nyskapande, pedagogisk verksamhet. Detta skede har dokumenterats av Gunhild Kyle i boken Svensk flickskola under 1800-talet, 1972.
  • På samma adress grundades ett av landets första missionssällskap, Svenska Missionssällskapet den 6 januari 1835, av Brödraförsamlingens pastor Efraim Stahre, Peter Fjellstedt m fl. (Finns dokumenterat hos Bengt Sundkler, Svenska Missionssällskapet, 1937).
  • Under 1920-talet var vi engagerade i folkhögskoleverksamhet och den 3 januari 1923 bildades på Kungsgatan 45 Västkustens Ungdomsskola som sedan blev Ljungskile folkhögskola av bland andra pastorn i Evangeliska Brödraförsamlingen, Sophus Gröndahl. Sekreteraren Birger-Magnus Hellerstedt har dokumenterat detta i Vidder och Vägskäl, 1960
  • I Linhultska stiftelsens styrelse arbetade från 1933 Evangeliska Brödraförsamlingens pastor, Gunnar Rudborg; det var under den epoken som egendomen Saxenhof utanför Ljungskile inköptes och sedan Åh, där Linhultska stiftelsen/Brödraförsamlingen betalade räntorna på lånen under 19 år till dess att egendomen överlämnades till Göteborgs stift.
  • Efter kriget huserade vi Göteborgs Småkyrkostiftelse (där pastor Gunnar Rudborg var sekreterare) och deltog i det intensiva insamlingsarbetet för att bygga småkyrkor i det växande Göteborg. Detta skede har dokumenterats av Per Eckerdal, Småkyrka i Storstad, 1992, samt nu senast av Hans-Olof Hansson, Småkyrkorörelsen i Göteborg 70 år, 2016. Under denna period satsade Linhultska stiftelsen stora summor, särskilt när man flyttade sin gudstjänstlokal till barack kyrkan i Skår 1947.
  • På Kungsgatan 45 samlades under många år från 1960-talet och framåt Kamratkretsen Restenäs/K2R under föreståndare Karl Georg ”Jojje” Larings ledning. Under denna period höll församlingen även till i Tempelriddarhuset på Storgatan.

Idag äger och förvaltar Linhultska stiftelsen sin fastighet; huvudsaklig syssla är uthyrning av kontor och affärslokaler. En del av inkomsterna används för Evangeliska Brödraförsamlingens behov, bland annat lön till församlingens föreståndare. I församlingens lokaler möts olika kyrkliga organisationer på stifts- och församlingsnivå.

Föreståndare för Evangeliska Brödraförsamlingen är Mats Linde.

Ordförande för Linhultska Stiftelsen är Christina Backman