King’s cross

Välkommen till mötesplatsen King’s cross!
Under hösten kör vi ungefär en gång per månad.

Söker du en plats att komma till för att möta Gud och andra människor? Skulle du uppskatta en oas mitt i stan? Här får du möjlighet till fördjupning i din relation till Gud, gemenskap med andra och magiskt gott fika…

Mötesplatsen kallas King’s Cross och är ett samarbete mellan några olika organisationer och församlingar i stan. Vi håller till hos oss på EBF och vi finns ju i krysset mellan Kungsgatan och Korsgatan – varav namnet King’s Cross! 

Fyra fredagar hösten 2022: 9/9, 14/10, 11/11, 9/12
17:00 Vi äter tillsammans (medtag egen mat)
18:00 Lovsångs- och förbönsmöte med delande
Därefter fika och gemenskap

Kontakt: emma@ebfgbg.se