Missionshistoria

Historiskt finns det mycket som rör mission och vår församling. En av de första missionsorganisationerna i landet Svenska missionssällskapet grundades 1835 i våra lokaler. Bland grundarna kan nämnas George Scott, Samuel Owen och inte minst Peter Fjellstedt som under tiden arbetade som lärare på vår egen skola. Församlingen hade tidigare sänt ut missionärer både inom och utom landet. Hans Peter Hallbäck, arbetade också som lärare vid skolan men kom senare i livet att hamna i Genadendal, (Nådens dal) i Sydafrika där han sedermera blev biskop. Han är troligtvis Sveriges första missionär i Afrika då han anlände 1817 i Sydafrika. Innan det hade han hunnit verka som församlings föreståndare i Tyskland, England och Irland.

Under 50-talet var församlingen aktiva i Göteborgs småkyrkostiftelse som var med och skaffade fram ett antal kyrkolokaler till det växande Göteborg. Genom att pastorn hade goda kontakter inom militären som tidigare fältpräst kom han över ett antal militärbaracker som fick agera kyrkobyggnad. Dessa baracker fick agera ett första hem för många församlingar, och har ibland fått gå vidare till en annan plats då man senare valt att bygga en mer permanent kyrka på plats. Många församlingar har idag en betydligt större och mer permanent kyrka stående på plats.

Under 70-talet var man med och samlade in pengar till byggandet av en missionsstation i Sikonge, Tanzania. Där står idag sjukhus, skola och andra faciliteter till hjälp för området. Enligt ryktet finns det en förlossningssal med namnet Laring, vilket var efternamnet på församlingens pastor under den här tiden. Man har också varit med och samlat in pengar till Star Mountain som är ett hem för bl.a. handikappade barn i Ramallah. Under 90 och 2000-talet arbetade man mycket aktivt med att stötta Bethel’s Centre of Pastoral Care (på estniska kallat ”Peeteli”) och dess barnhem i Tallinn, Estland. Församlingen har också varit aktiv med missionsarbete i Lettland, läs mer om arbetet i Lettland här.

De senaste 10 åren har församlingen allt mer riktat in sitt fokus på att stötta Brödraförsamlingens arbete i Albanien. Där har vi vår vänförsamling i Burrel som driver en förskola med knappa medel. Årligen gör vi flera satsningar för att understödja verksamheten och vi samarbetar också med andra genom BDM – Brødremenighedens Danske Mission.