Om församlingen

Vilka är vi?
Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF) i Göteborg är något så ovanligt som en fristående kristen församlingsrörelse inom Svenska kyrkan som samtidigt är en verksam del i den internationella Herrnhutiska kyrkan, Moravian Church.

Rötterna
EBF hämtar sina tidigaste rötter från den kristna missionsrörelse som kom till Sverige från Herrnhut i Tyskland på 1700-talet. I Göteborg har vi funnits i organiserad form sen 1751 då den första styrelsen bildades. De tidigaste spåren går ytterligare ca 10 år tillbaka i tiden.

En internationell kyrkogemenskap
Vi är knutna både till den internationella Moravian Church och till Svenska kyrkan, men är samtidigt en fristående förening med egen styrelse och församlingsmöte som högsta beslutande organ.

Vad vill vi?
Vi vill vara en utåtriktad, ekumenisk gemenskap i hjärtat av Göteborg där Kristus står i centrum och där varje människa får möjlighet att växa i tro och liv.
I vår rörelse idag finns fokus på bön och mission. Bönen, omsorgen och berättelsen om det Kristna hoppet tror vi är viktiga aspekter för hela livet. Detta står i samklang med vårt arv från Herrnhut som startade som en bön- och missionsrörelse och sedan växte ut till att bli en kyrka.

Medlemskap
Den som vill bli medlem ansöker till styrelsen som tar frågan vidare till församlingsmötet. Innan någon blir medlem i gemenskapen vill vi lära känna varandra. Främst för att du ska känna dig säker på vad du blir medlem i. Är du intresserad av medlemskap är det bara att du hör av dig till vår föreståndare.

Vår teologi är luthersk med stark betoning på ekumenik. Det kan bl.a. ses i vårt motto myntat av 1600-tals teologen Rupert Meldenius.
I allt viktigtenhet. I allt mindre viktigtfrihet. I alltkärlek.

Församlingar i den Herrnhutiska kyrkan världen över delar också  ett annat ”valspråk” som också är en mycket kärnfull beskrivning av hur vi vill leva ut vår tro i handling.
Our Lamb has conquered – Let us follow him / Vårt Lamm har segrat – låt oss följa honom.

”Lammet” är en symbolisk beskrivning från bibeln för Jesus Kristus, som i vår kristna tro är den centrala punkten i tillvaron och det hopp för hela världen som vi vill berätta om. Om detta är nya uttryck för dig, eller om du är nyfiken på vad kristen tro handlar om så är du varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer. Du hittar våra kontaktuppgifter under kontaktfliken.

Mer information om vår historia och vad vi gör kan du hitta under historia eller aktivitet.