Konfirmation

Vi kommer erbjuder konfirmationsläsning i samarbete med Åh Stiftsgård från och med år 2025.
Mer info kommer snart…


Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek? Varför firar man gudstjänst? Måste jag vara felfri? Vill Gud prata med oss och om vad i så fall? Ser Gud mig?

En konfirmation där man får samtala om livet och allt som hör till. Du får upptäcka mer av kristen tro, men fokus ligger också på mänskliga rättigheter.

Lite konfirmandhistorik:

För många göteborgare har vår församlings verksamhet varit starkt förknippad med konfirmation och ungdomsarbete. Inte minst genom ”Kamratkretsen Restenäs – K2R” som för många tidigare konfirmander nästintill varit synonym med Brödraförsamlingens hus och verksamhet. Under många decennier har EBF drivit konfirmandarbete i olika former inom Svenska kyrkan. Vi haft både sommar- och vinterläsning och hållit i konfirmandläger på Restenäs, Åh Stiftsgård, S:t Lars och gjort många lägerresor utomlands.