Göteborg

På måndagar har vi vid lunchtid, under en period, erbjudit samtal, fika och bön på Korsgatan 20.

Vi arrangerar även temadagar och deltar i sammanhang som rör mission, bland annat med koppling till 24-7 rörelsen.