Om oss

Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF) i Göteborg hämtar sina rötter från Herrnhut. I Göteborg har vi funnits i organiserad form sen 1751 då den första styrelsen bildades. De tidigaste spåren går ytterligare ca 10 år tillbaka i tiden.

Vi är knutna till både den internationella Herrnhutiska kyrkan (Moravian church) och Svenska kyrkan, men är samtidigt en fristående förening med egen styrelse och församlingsmöte som högsta beslutande organ.

Idag ser vi oss själva som en rörelse med fokus på mission och bön. Det stämmer bra överens med vårt arv från Herrnhut som startade som en bön och missionsrörelse som sedan växte ut till att bli en kyrka.

Den som vill bli medlem ansöker till styrelsen som tar frågan vidare till församlingsmötet. Innan någon blir medlem i gemenskapen vill vi lära känna varandra. Främst för att du ska känna dig säker på vad du blir medlem i. Är du intresserad av medlemskap är det bara att höra av dig!

Vår teologi är luthersk med stark betoning på ekumenik. Det kan bl.a. ses i vårt motto myntat av 1600-tals teologen Rupert Meldenius.

I allt viktigtenhet. I allt mindre viktigtfrihet. I alltkärlek.

Mer information om vår historia och vad vi gör kan du hitta under historia eller aktivitet.