Mission

Aktuellt

Vi anordnar en endagskonferens om bön och mission

För tredje året i rad arrangerar vi en endagskonferens om ”Bön & Mission”. Datum för årets konferens är 25 mars och talare är Tommie Naumann. Tidigare år har talarna kommit från England och därför talat på engelska, men i år har vi en svensktalande gäst. Tommie är likt föregående talare ledare inom 24-7 prayer, som är en internationell bönerörelse. Han är mångårig missionär och är förtillfället boende i Grekland där han leder en missionell grupp som har starkt diakonalt engagemang och tjänar bland annat många av de syriska flyktingar som hamnar i Grekland, angtingen på genomresa eller med hopp om att få stanna. Tommies dröm och vision är att de bibliska länderna ska bära frukt igen och är därför engagemang i flera projekt från Makedonien till Mellanöstern.

9:30 Drop in
10:00 Lovsång och välkomnande
10:15 Tommie Nauman: De bibliska länderna ska bära frukt igen
11:00 Kaffepaus
11:15 Tommie Naumann: Bön och mission i den mindre gemenskapen
12:00 Workshop: missionella gemenskaper (Mike)
13:00 Lunch
14:30 Förbön för världen och Sverige
15:15 Tommie Naumann: Att vara Jesu händer och fötter på jorden (arbetet ni gör bland flyktingar)
16:00 Kaffepaus
16:30 Avslutningsmöte Tommie Naumann predikar

När: 25 mars 2017
Plats: Kungsgatan 45
Göteborg
Tid: 09:30 – 16 öppet (avslutnings)möte kl 16:30
Kostnad: 50kr
Kontakt: 070-4553703
mike@evangeliskabrodraforsamlingen.se
Anmälan: Är frivillig men garanterar dig en plats.
Talare: Tommie Naumann
Språk: Svenska

Missionshistoria

Historiskt finns det mycket som rör mission och vår församling. En av de första missionsorganisationerna ”Svenska missionssällskapet” i landet grundades 1835 i våra lokaler. Bland grundarna kan nämnas George Scott, Samuel Owen och inte minst Peter Fjellstedt som under tiden arbetade som lärare på vår egen skola. Församlingen hade tidigare sänt ut missionärer både inom och utom landet. Hans Peter Hallbäck, arbetade också som lärare vid skolan men kom senare i livet att hamna i Genadendal, (Nådens dal) i Sydafrika där han sedermera blev biskop. Han är troligtvis Sveriges första missionär i Afrika då han anlände 1817 i Sydafrika. Innan det hade han hunnit verka som församlings föreståndare i Tyskland, England och Irland.

Under 50-talet var församlingen aktiva i Göteborgs småkyrkostiftelse som var med och skaffade fram ett antal kyrkolokaler till det växande Göteborg. Genom att pastorn hade goda kontakter inom militären som tidigare fältpräst kom han över ett antal militärbaracker som fick agera kyrkobyggnad. Dessa baracker fick agera ett första hem för många församlingar, och har ibland fått gå vidare till en annan plats då man senare valt att bygga en mer permanent kyrka på plats. Många församlingar har idag en betydligt större och mer permanent kyrka stående på plats.

Under 70-talet var man med och samlade in pengar till byggandet av en missionsstation i Sikonge, Tanzania. Där står idag sjukhus, skola och andra faciliteter till hjälp för området. Enligt ryktet finns det en förlossningssal med namnet Laring, vilket var efternamnet på församlingens pastor under den här tiden. Man har också varit med och samlat in pengar till Star Mountain som är ett hem för bl.a. handikappade barn i Ramallah. Under 90-talet arbetade man aktivt med ett barnhem för ryska barn i Estland.

Mission idag

De senaste åren har vi fokuserat missionen på tre områden Lettland, Tanzania och Albanien. Huvudfokus har varit på Albanien där vi vid flertalet tillfällen besökt vår systerkyrka. Läs mer om Albanien och Lettland.