Lettland

Lettland – Christian David-skolan i Madona 

Brödraförsamlingens tidigare mission i Lettland

Utanför den lilla staden Madona i östra Lettland ligger Christian David-skolan som också är en kristen kommunitet. Kommuniteten består av lärare som inte får någon lön för sitt arbete annat en mat, husrum, kläder och hygienartiklar. Barnen på skolan är föräldralösa eller har föräldrar som är oförmögna att fostra sina barn. Utöver studieresultat en bra bit över medel i landet får barnen även lära sig hur man sköter ett jordbruk. Skolan är självförsörjande genom ett jordbruk som ligger ca tre mil bort från skolan.

Chistian David-skolan hette tidigare Grostona-skolan och är en privat internatskola registrerad under Brödraförsamlingen i Lettland. Skolan och driften leds av två stiftelser med var sin styrelse. Skolan ligger i östra Lettland, utanför staden Madona, ca 25 mil från Riga. Den startades av Juta och Valdis Strazdins, efter frigörelsen 1991 med 17 föräldralösa barn. Byggnaderna låg i närheten av en gård som Valdis Strazdins hade fått. Paret bar på en kallelse att ta sig an föräldralösa barn. Här kom skolan att drivas fram till 1998.

Även om Christian David-skolan drivs med sparsamt stöd från det offentliga samhället, har man från myndigheternas sida fattat intresse för skolan och det sätt den drivs på. Lettlands utbildningsminister har besökt skolan två gånger. Dessutom får skolan många förfrågningar från kommuner i hela landet om det finns plats för föräldralösa barn.

I dag är den ursprungliga skolan, Grostona, ett elevhem. Man försöker bygga ut men byggarbetet har avstannat sedan en tid i avsaknad av pengar. Här ligger också Grostona-gården där man driver ett ekologiskt jordbruk. Här odlas potatis, grönsaker, frukt, bär och hö; här finns 15-20 kor. Dessutom har man grisar, höns och ankor. De är självförsörjande vad gäller mjölk, smör och ost och plockar vad naturen kan ge; bär, svamp och blad som torkas och används till att laga te. Utökning av verksamheten

År 1998 stängde kommunen ner en internatskola ca 3,5 mil bort. Christian David-skolan fick överta denna skola, som bestod av skolbyggnad och internat. Dessa båda byggnader från 1920-talet är i stort behov av underhåll. Byggnaderna blir gradvis förbättrade. De har fått nya tak, fönster och bägge vindarna har isolerats. Man har även kunnat satsa på en centralvärmeanläggning, automatisk brandvarnare och åskledare. Internatet består av sovavdelning, kök, matsal och tvättrum. Pojkarna har bara en dusch och flickorna en. Maten lagas på vedspis.

Skolan har ca 15 lärare, och för dessa är arbetet ett kall! De har begränsat privatliv. Ingen av dem har lön, men de får mat, kläder och det mest nödvändiga av skolan. Det är vanligt att lärarna sover på soffor i klassrummen, dagarna går åt till ett helhjärtat engagemang med barnen. Skolan utgör en kristen kommunitet, gemenskap. De ca 40 barnen är trygga och harmoniska och har det bra. Det är vanligt att elever som slutat på skolan, återvänder för en kortare eller längre tid för att hjälpa till!

Varje morgon kl 7 har alla lärarna en gemensam bönestund. Och varje morgon och kväll samlas både lärare och elever till andakt med sång och bön.

Genom Brödrakyrkans synod 2012 fick Brödraförsamlingens medarbetare i Göteborg, Mike Boije, kontakt med prästen och föreståndaren för skolan. Familjen Boije har sedan på privat initiativ besökt skolan sommaren 2012. Skolan är ständigt i akut behov av pengar och får ofta uppleva hur Gud möter deras behov i sista stund. Men husen de bor i behöver renoveras och de har inga pengar utöver gåvor, då alla pengar de får av staten går till skolan behövs pengar för att kunna driva jordbruk, sköta fastigheter och transport m.m.

Brödraförsamlingens söndagskollekter har tagits upp till denna skola. Vi uppmuntrar även till andra insamlingar för detta ändamål.

Tillbaka till missionshistoria.