Läget Sommaren 2020

Evangeliska Brödraförsamlingen följer det aktuella dagsläget och tillämpar de rekommendationer som kommer från myndigheterna. De flesta av oss kommer att få Cor...

Ett första inlägg

Välkommen till Evangeliska Brödraförsamlingen! En gemenskap som brinner för mission, bön och enhet. Vi vill vara en samlande plats i Göteborg där Jesus får vara...