Gudstjänst | 12 juni kl. 15

Välkommen till söndagens gudstjänst på EBF 12 juni kl. 15.
Det är Heliga Trefaldighets dag som markerar starten på trefaldighetstiden.
Mats Linde predikar och Christina Ekström står för musiken. OBS! Lite ovanlig tid denna vecka – Kl. 15. Detta hänger samman med att det är församlingsdag på söndag med aktiviteter hela dagen. Varmt välkommen oavsett om du bara kommer som gudstjänstbesökare eller deltar i församlingsdagen. Vill du läsa mer i detalj om vad som händer: kolla här