Gemensam gudstjänst på Pingstdagen 5 juni

Vi firar ekumenisk pingstgudstjänst i Friluftskyrkan kl. 15. OBS! Tiden. (Ingen gudstjänst i Salen på EBF denna söndag alltså) Många av stadens kyrkor och församlingar möts för ett gemensamt gudstjänstfirande arrangerat av nätverket Hjärta Göteborg. Kom och var med!

Under sommaren kommer vi dessutom att återkomma till Friluftskyrkan med gudstjänster den 3 juli och 16 juli då vi firar gudstjänst ihop med S:t Jakobs församling. Då är det kl. 16.