Inbjudan till församlingsmöte och församlingsdag 2022-06-12

Välkommen till församlingsdag kl. 10-16
Vi börjar dagen med fika kl. 10 med påföljande församlingsmöte.
Efter lunch får vi presentationer från de anställda och styrelsen samt möjlighet till gruppsamtal.
Kl. 15 firar vi mässa och nya medlemmar välkomnas.
Församlingsdagen är slut kl. 16

Via följande länk når du inbjudan, kallelse och alla dokument för församlingsmötet:
Dokument till församlingsmötet 2022-06-12

När du har klickat på länken kan du ladda hem dokumenten till din enhet eller öppna dem för att läsa direkt på skärmen.

Förslag som medlem vill få behandlat på församlingsmötet lämnas senast 29 maj till info@ebfgbg.se eller till adress:

Evangeliska Brödraförsamlingen, Korsgatan 20, 411 16 Göteborg.

Behöver du hjälp med att få ut handlingarna kontakta Mats Linde 0708-261655

Väl mött!

Styrelsen för Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg