Min berättelse våren 2022

Vi är alla en del av en historia, ett arv och en miljö som format oss.
I vår är du välkommen till EBF/Kungsgatan 45 på tre föreläsningskvällar med fokus på min berättelse utifrån olika röster, tankar och erfarenheter.
Dessa kvällar anordnas av EBF i samarbete med studieförbundet Sensus.
Varmt välkomna!

Praktisk information:
Fri entré, ingen föranmälan.
Under kvällen kommer det att finnas lite frukt och dryck som serveras på ett smittsäkert sätt.


10 februari – Gudmund Erling | Det kunde ha varit vi – om själavård i fångenskap.

Hur skall vi förhålla oss till ett alltmer hårdnat debattklimat kring frågor om brott och straff? Vem är egentligen människan bakom rubriken? Är den frihetsberövade någon som är olik oss själva?
Gudmund Erling arbetar som fängelsepräst i Göteborg. Tidigare har han varit verksam som präst i tre världsdelar för Svenska kyrkan i utlandet, bland annat som ambulerande präst i sydöstra Afrika.


31 mars – Mia Börjesson | Hopp, Glädje och Optimism är motivationens tre grundkänslor.

Hur skapar vi ett förhållningssätt att leva i en pandemi och en nystart efter pandemin? Hur finner vi energi, kraft, mod och glädje för att fortsätta på livets resa. Livet är tufft och innehåller mycket som vi inte kan kontrollera eller förutse. Hur gör vi människor för att hantera det som kommer?
Mia Börjesson är föredragshållare och socionom med mångårig erfarenhet av att möta människor i samtal. Hon har arbetat med psykisk hälsa i över 35 år och har fokus på det som skapar välmående.


18 maj 2022 – David Thurfjell | Granskogsfolk

Är vi svenskar så sekulariserade som vi tror? Medlemstalen i de religiösa församlingarna sjunker. Är det så att det är ute i skog och mark som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det? I ljuset av David Thurfjells forskning kan bilden av svenskarnas religiositet nyanseras.
David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap, berättar om sin forskning som resulterat i boken Granskogsfolk – hur naturen blev svenskarnas religion.


EBF i samarbete med