Inbjudan till Församlingsmöte via ZOOM

Dag: Söndag 6 juni 2021
Program: Kl. 14.00 församlingsmöte därefter gudstjänst 16.00
Plats: Kungsgatan 45 (deltagare ansluter via zoom-länk)

Se föredragningslista i bifogade handlingar här nedan.
Klicka på länkarna för att läsa eller ladda hem handlingarna i pdf-format.

Förslag som medlem vill få behandlat på församlingsmötet lämnas senast
24 maj till mats@ebfgbg.se eller till adress:
Evangeliska Brödraförsamlingen, Korsgatan 20, 411 16 Göteborg.

• Anmälan om deltagande i församlingsmötet görs senast den 5 juni till mats@ebfgbg.se eller till Mats Linde på telefon 0708-261655, för erhållande av länk till församlingsmötet via ZOOM.

Ps. Har du frågor kring församlingsmötet, hör av dig till Mats Linde 0708-261655