Dags att söka Laringstipendiet 2021!

Nu är det dags att söka det stipendium som Evangeliska Brödraförsamlingen delar ut till minne av Karl Georg Laring.

Stipendiet skall främja diakoni, mission, utbildning och internationella kontakter.
Stipendiet kan delas ut till en eller flera personer, församlingar och föreningar med kristen anknytning och skall om möjligt främja ungdomar.

Läs mer om stipendiet och ansökan i bifogad skrivelse.