Läget Sommaren 2020

Evangeliska Brödraförsamlingen följer det aktuella dagsläget och tillämpar de rekommendationer som kommer från myndigheterna. De flesta av oss kommer att få Corona förr eller senare. Några har förmodligen redan haft sjukdomen. 

Det finns mycket en församling kan göra i detta läge. Vi kan hålla kontakten med varandra, hjälpas åt med grannar och de som finns närmast, inte sprida smitta. 

Vad församlingen INTE skall göra är att samlas som vanligt; nu är det den enskilda bönen som får hjälpa oss. Flera församlingar och kyrkor lägger ut andakter och musikgudstjänster på nätet som är välproducerade och skickligt gjorda och som du kan ta del av. Vad du också kan göra är att du hör av dig till dina vänner via telefon och på annat sätt för att hålla kontakten.

Adresser till EBF på sociala medier; se nedan.

Några förändringar:

  • Vårens församlingsmöte är framflyttat till 27/9 förutsatt att det blir säkert att mötas, den kallelse som skickats ut gäller fast med ett annat kommande datum.
  • Marknaden Barngrejer (28/3) blev inställd och återkommer förhoppningsvis den 24/10.
  • Föredraget med Petra Krantz (2/4) ”Med känsla för barns självkänsla” blev också inställt och förhoppningsvis framflyttat.
  • Sång och Mässa sänds regelbundet på vår Facebook-sida, nu närmast söndag 5/7 kl 16.
  • Föredraget med Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne Tell (16/4) ”Handbok för livskämpar” är inställt.

Det är just nu ovisst när och i vilken form vi kan komma igång igen som vanligt. Vi önskar inte att församlingens medlemmar tillbringar denna svåra period framför en skärm. Stillhet, uppmärksamhet och bön är en kristens unika redskap att komma igenom svåra tider. Bibelordet, särskilt Psaltarens psalmer väjer inte för de svåra frågorna kring oro och lidande.

En dikt av Kitty O´Meara har fått betyda mycket för många denna vår:

Och folket stannade hemma. Och läste böcker, och lyssnade, och vilade, och övade, och skapade konstverk, och spelade spel, och lärde sig nya sätt att vara, och var stilla. Och lyssnade djupare.

Några mediterade, några bad, några dansade. Några mötte sina skuggor. Och folket började tänka annorlunda.

Och folket läktes. Och i avsaknad av människor som levde okunniga, farliga, tanklösa och hjärtlösa, började jorden läkas.

Och när faran var över, och folket kunde vara tillsammans igen, sörjde de sina förluster och gjorde nya val och drömde nya bilder och skapade nya sätt att leva och läka jorden fullt ut, så som de själva hade blivit helade.

Linhultska stiftelsen och Evangeliska Brödraförsamlingens styrelser arbetar vidare med dels fastigheterna som tillhör den Linhultska donationen, dels personalfrågor. En ny föreståndare håller på att rekryteras och en församlingsmedarbetare skall anställas efter vår verksamhetsutvecklare som slutar efter nio års tjänst hos oss.

Följ oss på: 

Officiell facebooksida: Evangeliska Brödraförsamlingen Göteborg

Facebookgrupphttps://www.facebook.com/groups/111587435539966/

Instagram: ebf_gbg        

Twitter: ebf_gbg

Bankgiro: 377–4551 och Plusgiro: 697 939–7

Swishnummer: 123 676 10 35

Hyra lokal hos EBF

Våra lokaler används främst av våra medlemmar och ibland av församlingar, stift och andra grupper. Förfrågan om att hyra lokal besvaras av Michael Ekdahl,

tel: 070-312 72 05,

mail: michael@ebfgbg.se