Program Se människan 2020

Fredagen den 25 september visar vi samtliga Se Människan samtal
(Vi öppnar 09.00)

09.15–09.25 MORGONMEDITATION MED MARK LEVENGOOD

Börja din dag med Mark Levengood. Hör honom läsa ur Vi får väl trösta varandra, små betraktelser skrivna med underfundig humor.

Medarrangör Piratförlaget

9.30–09.50 INTRODUKTION AV PROGRAMUPPLÄGG

Yukiko Duke samtalar med Se människans programansvariga Mikael Ringlander och Annica Starfalk

10.00–10.20 JAG TROR FÖR ATT FÖRSTÅ

Jag tror för att förstå handlar om ett beslut att återvända till barndomstron. Eller kanske snarare att ta en alltmer slumrande tro på nytt allvar. För många blev hans livsförändring svår att förstå och man undrade: varför religiös, och varför kristen? Pekka Mellergård i ett samtal med Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen.

Medarrangör Artos & Norma bokförlag

10.30–10.50 SÄG ATT DU ÄLSKAR MIG *

Hampus Nessvold rör sig i det gränsland som kallas att vara ung. Sökandet efter den egna identiteten går som en röd tråd genom hans korta existentiella texter. Tomheten, sökandet och ensamheten i dagens samhälle varvas med eufori, kärlek, fester och lyckorus. Hur orienterar man sig genom allt det? I ett samtal med Sara Garpe, stiftsadjunkt Stockholms stift.

Medarrangör Bokförlaget Max Ström

11.00–11.20 MAN BLIR MÄNNISKA IGEN

Man blir människa igen är en personlig berättelse av prästen och psykoterapeuten Göran Larsson. Med utgångspunkt i egna upplevelser skriver han för att hjälpa andra i svåra situationer. Tiden läker inte alla sår, för att orka leva vidare med sina ärr måste man bearbeta sina upplevelser. Samtalspartner är Lotta Fång, präst.

Medarrangör Verbum

11.30–11.50 BARNET SOM INTE KUNDE BLUNDA

Anna Höglunds senaste samtidssaga möter vi ett barn som hittas på en sophög. Barnet har en egenhet: Det kan inte blunda. I bilderboksform undersöker Anna Höglund begreppet att kunna blunda för något. Måste vi lära oss hitta balansen mellan det ljusa och det mörka i livet? Och om man inte kan det, hur gör man då? I ett samtal med Sara Garpe, stiftsadjunkt Stockholms stift.

Medarrangör Lilla Piratförlaget

12.00–12.20 BETYDELSEN AV KÄRLEK

Djärvt och lekfullt om längtans många världar. Kan två människor någonsin verkligen kan nå fram till varandra? Är det möjligt att förstå den man älskar om man inte lever i samma verklighet? Och kan man överhuvudtaget komma nära en annan människa på riktigt? Helena Granström i ett samtal med Sara Wrige, präst i Borås Caroli och teknologie doktor i fysik.

Medarrangör Weyler förlag

12.30–12.50 FRI ATT TJÄNA, DEL 2

Magnus Malm arbetar med ekumeniska retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare. Fri att tjäna (del 2) bygger på författarens arbete under 30 år. Utifrån sina erfarenheter tecknar han här konturerna av ett hållbart ledarskap i en ny tid, där kanske utmaningarna för kyrkan är större än någonsin. I ett samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift och teologie doktor.

Medarrangör: Artos & Norma bokförlag 

13.00–13.20 GÅR SVENSKA KYRKANS BIDRAG TILL KULTUREN ATT VÄRDERA? *

Svenska kyrkan är en aktiv medarrangör till stora kulturevenemang runt om i landet. Varje år tar dessutom hundratusentals svenskar del av kyrkans kulturutbud genom allt från konserter och det kyrkliga kulturarvet till hantverksträffar och körer i församlingarna. När kommunal kulturverksamhet minskar blir kyrkans roll än viktigare för att upprätthålla kulturlivet i Sverige. Men går det att värdera nyttan av Svenska kyrkans bidrag till kultur i Sverige utifrån ett samhällsperspektiv? Kulturminister Amanda Lind och ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal under ledning av journalisten Dag Tuvelius om det samhällsekonomiska värdet av Svenska kyrkans bidrag till Sveriges kultur och kulturarv.

Medarrangör Kyrkokansliet i Uppsala

13.30–13.50 FINNA BÖNEN SOM REDAN FINNS

Jag orkar inte be. Jag hinner inte be. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad är bön för något? Borde det inte vara ett kravlöst samtal? Är det möjligt att dela ”hjärtats samtal” med varandra eller handlar det om en relation mellan människa och Gud? Ett samtal mellan biskop Martin Modéus och Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör: Verbum

14.00–14.20 MED LÖGNEN SOM VAPEN *

USA-experten Erik Åsards nya bok Med lögnen som vapen handlar om Donald Trump, men även om de människor och sakfrågor som möjliggjorde att Trump kunde tillträda posten som världens mäktigaste man. Vad är lögn och vad är sanning i politiken? Samtalsledare är Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Medarrangör Historiska Media

14.30–14.50 SLUTET PÅ HISTORIEN

Med Slutet på historien går Jan Guillou i mål med sitt bokprojekt Det stora århundradet. Det blev totalt tio böcker om släkten Lauritzen, som vi fått följa genom hela 1900-talet. När det gamla seklet slutar växer sig främlingshatet och högerextremismen stark. Har vi inte lärt oss något av historien? I ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

Medarrangör Piratförlaget

15.00–15.20 SUPERMAKTEN

Visste du att USA:s militära styrka är större än de åtta efterföljande ländernas sammantagna kapacitet? Eller att 20 procent av alla måltider i USA äts i bilen? Sanna Björling och Frida Stranne beskriver det amerikanska samhället och de idéer och den mentalitet som format detta mäktiga och märkliga land. I ett samtal med Maria Essunger, docent och lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Medarrangör Mondial

15.30–15.50 ÖVERLEVARNA: RÖSTER FRÅN FÖRINTELSEN

Våren 2020 har det gått 75 år sedan andra världskrigets slut, och de som kan vittna om Förintelsen blir allt färre. Journalisten och författaren Bernt Hermele och fotografen Cato Lein har i Överlevarna samlat 95 berättelser från den sista generationen förintelseöverlevare. Bernt Hermele i ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

Medarrangör Ordfront förlag

16.00–16.20 MITT LIV UTAN DIG

Betlehem Isaak berättar rakt och personligt om en ung familj som splittras, en historia om vad krig och diktatur kan göra med en framtida generation. Det är också hennes egen historia, återgiven från minnen och upplevelser från uppväxten utan den fängslade pappan Dawit Isaak. Samtalsledare är Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling i Göteborg.

Medarrangör Brombergs Bokförlag

16.30–16.50 LJUDET AV TYSTNAD

Så mycket förstånd, klokskap och mod föds ur stillheten och tystnaden, skriver pastor Tomas Sjödin, aktuell med Ljudet av tystnad , en personlig berättelse om konsten att värna det inre livets helhet i en fragmentariserad tid. Ett samtal om tystnaden under ledning av Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Medarrangör Libris

17.00–17.20 SANNINGENS KALAS

”Jag tänker att romaner är kartor. I alla fall för oss som är dåliga på att hitta i verkligheten. Som undrar hur man lever. Oss ger orden hjälp att ta reda på hur världen och vi människor är beskaffade. Kanske är det därför jag läser. Men jag har också alltid läst för själva hantverkets skull. För att komma nära och titta på hur texten är gjord.” Marie Lundström debuterar med Sanningens kalas, här talar hon om sin bok med Björn Linnell, förläggare.

Medarrangör Wahlström & Widstrand

17.30–17.50 SÖNDAGSVÄGEN

Den sanna berättelsen om ett brott, samt en skildring av Sverige under rekordårens topp. Inte bara av dess välstånd och framtidsoptimism, utan även dess förträngda och mörka undersida. Peter Englund i ett samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrka med ansvar att driva kulturfrågor.

Medarrangör Natur & Kultur

18.00–18.20 ÖVERLEVARNA *

Tre bröder åker tvärs över landet, tillbaka till torpet som ingen av dem besökt på tjugo år. De reser dit för att sprida sin mors aska. Alex Schulmans Överlevarna är en roman om att återuppleva sin barndom som vuxen. Här samtalar han med biskop emerita Caroline Krook.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

18.30–18.50 DU HAR RÄTT!

Jason Timbuktu Diakité och Matilda Westerman har skrivit Du har rätt! en bok om barnkonventionen som förklarar för unga läsare vilka rättigheter de har, och varför det är viktigt att känna till dem. En bok som förmedlar kraft, kunskap och makt åt unga läsare. Hör författarna i ett samtal med Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm.

Medarrangör Bonnier Carlsen

19.00–19.20 LIVETS TUNNA VÄGGAR

Nina Burton närmar sig i essäistiska och kunskapsfyllda berättelser biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald. I sommarstugan och i den omgärdande naturen bekantar hon sig med arter av olika slag, alla med sina skilda språk. Nina Burton samtalar med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

19.30–19.50 ÖVERSTEN

Den fattige Uppsala-bon Knut Broady emigrerade tidigt, men under resan till det nya landet förlorade han allt. På väg att gå under i New York möter han Gud. Han får kallelsen att slåss mot slaveriet, vilket leder honom ut på inbördeskrigets slagfält. Ola Larsmo samtalar med Elisabet Pettersson, programchef för prästutbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund, om ett spännande emigrantöde.

Medarrangör Kaunitz-Olsson

Lördag 26 september visar vi från klockan 09.15 – 14.50
(Vi öppnar 09.00)

 09.15–09.25 MORGONMEDITATION MED MARK LEVENGOOD

Börja din dag med Mark Levengood. Hör honom läsa ur Vi får väl trösta varandra, små betraktelser skrivna med underfundig humor.

Medarrangör Piratförlaget 

09.30–09.50 OPERATION VÄN I NÖD

Funkisfamiljen är en bokserie för barn 6–9 år om barns tankar om livets stora frågor. Del 4, Operation vän i nöd, handlar om utsatthet och alla människors rätt att göra sin röst hörd – även om man inte kan prata med munnen. Anna Pella i ett samtal med Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör Libris

10.00–10.45 ETT SAMTAL OM HOPP I EN TID AV KRIS *

Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser. För oss som personer, samhälle och mänsklighet – och som kyrka. I pandemins skugga väcks många teologiska frågor. I boken Otålig i hoppet behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor. I Dagen Nyheter har man under våren kunnat läsa 19 svenska och internationella författares tankar om pandemin. Texterna finns nu samlade i Corona – 19 författare om krisen. Antje Jackelén och Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter, samtalar här om pandemin – och teologin.

Medarrangör Verbum och Bokförlaget Polaris

11.00–11.20 JAG SER ALLT DU GÖR

Annika Norlins novellsamling skildras en samling människor i rörelse, på skav mot tillvaron. Karaktärerna befinner sig i en turnébuss på väg till Österrike, eller på en sorgevandring genom Norrlands inland. Det handlar om vänskap och sorg, om framgångar och grämelse och om aliens vid Piteälven. Samtalsledare är KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Weyler förlag

11.30–11.50 BREVEN FRÅN HERTHA 1939–44

Ingrid Lomfors, chef för Forum för levande historia, har sammanställt breven som återger familjen Josias omskakande historia, Här bryr sig sommaren inte om oss – Breven från Hertha 1939–44. Döttrarna fick en ny chans i Sverige: Själv blev hon kvar i Nazityskland. Samtalsledare är Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborg.

Medarrangör Volante

12.00–12.20 BRÅTTOM, MEN INTE KÖRT! *

Rakt på sak, kraftfullt och inspirerande, berättar Stefan Edman om hur vi kommer bort från den förlamande pessimismen i klimatfrågan. Här vänds fokus till de positiva lösningar som spirar runtom i världen och i Sverige. Samtalsledare är Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift och teologie doktor.

Medarrangör Votum Förlag

12.30–12.50 DEN BANALA ONDSKAN HAR NI ÅTER MISSFÖRSTÅTT

Kenneth Hermeles pjäs och essä Den banala ondskan har Ni åter missförstått framträder Hannah Arendt med alla de egenskaper som gjorde henne till en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare. Hon fick många vänner och många fiender i och med begreppet ”den banala ondskan”. Var uttrycket välfunnet eller ett hugskott som slog fel? Samtalsledare är Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Medarrangör Bokförlaget Korpen

13.00–13.20 HON VARS HJÄRTA VAR SOM MITT

I dokumentärromanen Hon vars hjärta var som mitt skriver Göran Greider fram den okända kärlekshistorien mellan Dan Andersson och Märta Larsson. Det är passionerat, det är intellektuellt, det är omöjligt, det är på tvärs över klassgränser och konventioner. Samtalsledare är Karin Johannesson, docent och lektor i religionsfilosofi, biskop i Uppsala stift.

Medarrangör Ordfront förlag

13.30–13.50 ÅRET MED 13 MÅNADER *

Året med 13 månader är en dagbok från hösten 2017 till hösten 2018. Ett år då Kultursverige sprack mitt itu med flera stora konflikter, som bråket om Nya Tiders närvaro på Bokmässan och framför allt #metoo, som fick stora konsekvenser för Linderborgs roll som kulturchef på Aftonbladet. Ett år som även fick stor betydelse för henne på det personliga planet. Åsa Linderborg samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén.

Medarrangör Bokförlaget Polaris 

14.00–14.20 DAGARNA, DAGARNA, DAGARNA

Bibbs ska fylla 39 år. Samtidigt finns det andra som fyller 26 eller 19. Trots att Bibbs saknar talang har hon varit känd ett tag, men det enkla livet håller på att glida henne ur händerna. Och hela tiden kommer det oväntade utgifter. Tone Schunnesson i ett samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Göteborg, skribent och radiopratare.

Medarrangör Norstedts 

14.30 – 14.50 HORISONTEN FINNS ALLTID KVAR *

Jonna Bornemark i ett samtal med Per Starke, bitr. utvecklingschef, Svenska kyrkan på nationell nivå, om det professionella omdömet och vad det betyder, hur det står i relation till allt vi inte vet, och hur det borde omvärderas och få en större roll i dagens samhälle och yrkesliv.

Medarrangör Volante

Söndag 27 september visar vi från klockan 09.15 – 14.50
(Vi öppnar 09.00)

09.15–09.25 MORGONMEDITATION MED MARK LEVENGOOD

Börja din dag med Mark Levengood. Hör honom läsa ur Vi får väl trösta varandra, små betraktelser skrivna med underfundig humor.

Medarrangör Piratförlaget

09.30–09.50 DUBBELPORTRÄTT: EN ROMAN OM AGATHA CHRISTIE OCH OSKAR KOKOSCHKA *

Mars 1969. En ung man ber konstnären Oskar Kokoschka måla ett porträtt av sin mormor, deckarförfattaren Agatha Christie. I sex sittningar närmar sig de båda konstnärerna varandra, avslöjar vilka rädslor och begär som formar ett skapande liv. Agneta Pleijel samtalar med Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Norstedts 

10.00–10.20 RENEGATER

Klas Östergren inledde sin romansvit med Gentlemen, fortsatte med Gangsters och avslutar nu med Renegater. Henry Morgan är på pilgrimsvandring genom Europa, från Wien till Lappland för att få träffa sin son. Fiktion blandas med sanning medan Sverige förvandlas. Och huvudpersonerna är lika mångskiftande som tidigare. Samtalsledare är Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

10.30–10.50 EN ANNAN FRAMTID *

Sångaren Magnus Carlson är engagerad i miljöfrågor. Tillsammans med Johanna Stål, chefredaktör för hållbarhetsmagasinet Camino, har han skrivit en bok om klimatpsykologi, hållbarhet och ekonomi. Här ges inga pekpinnar eller skuldbelägganden, desto fler tips och förebilder. Hör dem båda i ett samtal med Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Medarrangör Bokförlaget Forum

11.00–11.20 TOM ALANDH: EN BIOGRAFI

Tom Alandh har skapat ett stort antal rosade dokumentärfilmer och skildrat många livsöden. Hans berättelser om samhällets skuggsidor, om utanförskap, hemlöshet och missbruk visar en mångbottnad bild av Sverige. I ett samtal med Johan Kellman Larsson, författare till boken samt Annika Broman, tf regionchef på Sensus.

Medarrangör Mondial

11.30–11.50 DITT FRAMTIDA JAG *

De beslut vi fattar idag kommer att forma vår framtid. Frågan är vad som blir det nya normala? Vad är vi villiga att göra för att undvika vårt biologiska öde? Hur smarta, starka, snygga och snabba vill vi bli? Sara Öhrvall i ett samtal med Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen.

Medarrangör Volante

12.00–12.20 ETTY HILLESUM: LIV, TANKAR, TOLKNING

Etty Hillesum dog i Auschwitz men lever kvar genom sina dagböcker. Hennes tankar, känslor och tro utvecklas oerhört snabbt: från habegär till universell kärlek, från uppgivenhet till mod, från agnosticism till gudstro. Dominik Terstriep i ett samtal med Maria Essunger, docent och lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Medarrangör Artos & Norma bokförlag

12.30–12.50 NÄSTAN I MÅL!

Serietecknaren Olivia Skoglund berättar med lätthet, svart humor och svängiga teckningar om en pågående könstransition. Varför vill jag bli tjej, det verkar ju så jobbigt? Ska jag vara glad eller ledsen för att män visslar efter mig på stan? Varför hanterar jag allt jobbigt med att skämta om det? I ett samtal med Susanne Olbing, präst, kaplan och församlingsherde i domkyrkan Göteborg.

Medarrangör Galago

13.00–13.20 FJÄRILSVÄGEN

Fjärilsvägen är Patrik Lundbergs berättelse om sin mamma. Det är en kärleksförklaring, och samtidigt en svidande uppgörelse med det svenska klassamhället. Här samtalar han med Ludvig Lindelöf, präst i Göteborg, skribent och radiopratare.

Medarrangör Albert Bonniers förlag 

13.30–13.50 ÖVERGIVENHETEN *

I Övergivenheten berättar Elisabeth Åsbrink personligt om tre kvinnoöden i sin släkt: mormor, mamma och författaren själv. Hemligheter, lögner och tabun går från en generation till nästa i denna berättelse om kärlek, emigration och mänskligt liv i hatets skugga. I ett samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

14.00–14.20 DEN BESVÄRLIGA ELIN WÄGNER

Elin Wägner (1882–1949) är en av svensk kvinnorörelses och fredsrörelses portalfigurer, känd för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för grundandet av Rädda Barnen. Wägner var dessutom en stark miljövän och skrev redan 1941 den omdebatterade Väckarklocka. Författaren Ulrika Knutson i ett samtal med Björn Linnell, förläggare.

Medarrangör Historiska Media

14.30–14.50 HÄR BRUSAR STRÖMMEN FÖRBI

Stina Ekblad har ägnat ett helt yrkesliv på scen åt att gestalta det skrivna ordet. Hennes egen väg till scenen är mindre känd, trots att dess stoff är som materialet till en roman. Från det fattiga och lantliga finska Österbotten, via Danmark, till Dramaten och arbetet med Ingmar Bergman. Hör henne samtala med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Weyler förlag