Missionshistoria

Missionshistoria

Historiskt finns det mycket som rör mission och vår församling. En av de första missionsorganisationerna ”Svenska missionssällskapet” i landet grundades 1835 i våra lokaler. Bland grundarna kan nämnas George Scott, Samuel Owen och inte minst Peter Fjellstedt som under tiden arbetade som lärare på vår egen skola. Församlingen hade tidigare sänt ut missionärer både inom och utom landet. Hans Peter Hallbäck, arbetade också som lärare vid skolan men kom senare i livet att hamna i Genadendal, (Nådens dal) i Sydafrika där han sedermera blev biskop. Han är troligtvis Sveriges första missionär i Afrika då han anlände 1817 i Sydafrika. Innan det hade han hunnit verka som församlings föreståndare i Tyskland, England och Irland.

Under 50-talet var församlingen aktiva i Göteborgs småkyrkostiftelse som var med och skaffade fram ett antal kyrkolokaler till det växande Göteborg. Genom att pastorn hade goda kontakter inom militären som tidigare fältpräst kom han över ett antal militärbaracker som fick agera kyrkobyggnad. Dessa baracker fick agera ett första hem för många församlingar, och har ibland fått gå vidare till en annan plats då man senare valt att bygga en mer permanent kyrka på plats. Många församlingar har idag en betydligt större och mer permanent kyrka stående på plats.

Under 70-talet var man med och samlade in pengar till byggandet av en missionsstation i Sikonge, Tanzania. Där står idag sjukhus, skola och andra faciliteter till hjälp för området. Enligt ryktet finns det en förlossningssal med namnet Laring, vilket var efternamnet på församlingens pastor under den här tiden. Man har också varit med och samlat in pengar till Star Mountain som är ett hem för bl.a. handikappade barn i Ramallah. Under 90-talet arbetade man aktivt med ett barnhem för ryska barn i Estland. EBF har också varit aktiv med missionsarbete i Lettland, läs mer om arbetet i Lettland här.