Bön

Vi har en historia fylld av bön. Mest känt är det ca 100 år långa bönemöte i Herrnhut. Det många inte vet är att kyrkans missionärer uppmanade andra platser att be på samma sätt som man gjorde i Herrnhut med dygnet runt bön vilket gjorde att man på flera platser i världen bad dygnet runt samtidigt. Bönekedjan dog ut under 1800-talets första hälft men återupptogs igen 1957 fast i en ny form. Istället för att ha en plats (eller i det har fallet flera) så har nu varje område ansvar för en period. Antalet dagar baseras på antalet medlemmar i området. På så sätt sprids bönen ut över hela världen. Eftersom kyrkan är som störst i Tanzania har de ungefär 65-70% av alla dagar, medan vi i Sverige har endast ett dygn, den 29/3, som vi dessutom delar med Danmark och Albanien.

Idag försöker vi leva ut vårt arv genom att skapa utrymme för bön. Tillsammans med en grupp bestående av församlingsmedlemmar och människor utanför vår församling arrangeras 24-7 böneveckor. Det innebär att under en vecka är vår kyrksal iordningställd till bönerum. Där man kan boka in sig och byta av varandra så att man tillsammans täcker alla timmar med bön.

Stationer under bönevecka

Nästa 24-7 bön är mellan september- 8 september. Böneveckan anordnas i det nyinredda bönerummet. Teamet 24-7 skriver i inbjudan: ”Bakom dessa veckor står en ekumenisk grupp som ser det som mål att hjälpa hela kyrkan i Göteborg i bön och förbön för vår stad. Vi kommer från olika delar av kyrkan men delar den gemensamma visionen om ett enat Göteborg samt att bönens låga gör allt möjligt. Vi har genom EBF möjlighet till lokal och har därför ett samarbete med dem, men arbetet bedrivs från ekumenisk grupp.”

Vill du ha mer information kan du kontakta Mike Boije (se kontakt)