Bön

Vi har en historia fylld av bön. Mest känt är det ca 100 år långa bönemöte i Herrnhut. Det många inte vet är att kyrkans missionärer uppmanade andra platser att be på samma sätt som man gjorde i Herrnhut med dygnet runt bön vilket gjorde att man på flera platser i världen bad dygnet runt samtidigt. Bönekedjan dog ut under 1800-talets första hälft men återupptogs igen 1957 fast i en ny form. Istället för att ha en plats (eller i det har fallet flera) så har nu varje område ansvar för en period. Antalet dagar baseras på antalet medlemmar i området. På så sätt sprids bönen ut över hela världen. Eftersom kyrkan är som störst i Tanzania har de ungefär 65-70% av alla dagar, medan vi i Sverige har endast ett dygn, den 29/3, som vi dessutom delar med Danmark och Albanien.

Idag försöker vi leva ut vårt arv genom att skapa utrymme för bön. Tillsammans med en grupp bestående av församlingsmedlemmar och människor utanför vår församling arrangeras 24-7 böneveckor. Det innebär att under en vecka är vår kyrksal iordningställd till bönerum. Där man kan boka in sig och byta av varandra så att man tillsammans täcker alla timmar med bön.

Nästa 24-7 bön är mellan 26 mars-2 april och om du vill boka ett pass kan du göra det här. Vill du ha mer information kan du kontakta Mike Boije (se kontakt) eller få mer info via Facebook-event. För att bok ett bönepass går du in på https://24-7prayer.com/signup/c64914

24-7_prayer_pmj_black_on_white_XL

Vi har under 2015 och 2016 anordnat endags konferenser om bön och mission i samarbete med 24-7 prayer som är huvudorganisationen med säte i Guildford England. Under 2017 kommer Tommie Naumann till oss och talar. Läs mer på missionssidan.