Läget Sommaren 2020

Evangeliska Brödraförsamlingen följer det aktuella dagsläget och tillämpar de rekommendationer som kommer från myndigheterna. De flesta av oss kommer att få Cor...